Услуги

Термопомпени агрегати – ежедневие за съвременния потребител

Изборът на уред за отопление или охлаждане на дома, търговски и административни обекти, или за производствени цели, често може да се окаже трудно решение. Въпреки множеството източници на информация, на които може да се основете, изключително важно е да се направи правилният избор спрямо конкретните нужди. За целта се вземат под внимание редица технически детайли, които потребителят може и да не е съобразил, но да са от есенциално значение за избора и работата на термопомпеното съоръжение.
В зависимост от типа на помещението, целта за която ще се използва и спецификата на заданието, е необходимо внимателно да се планират отоплителните мощности. Това може да бъде продиктувано и от нестандартните размери на стаята, правейки я по-обемна, с прегради или преходи, скосени или високи тавани, труден достъп и други конструктивни детайли. Под внимание е нужно да се вземе и локацията, както изгледа и топлозагубите, които биха били косвено афектирани, така и броят и типът обитатели. За нас е от изключително значение да се съобрази визията и техническите възможности на климатичната система спрямо типа на сградата (архитектура, предназначение, ефективност и т.н.) и локацията на която се намира (околен шум, запрашеност, сезонни температури, и т.н.).
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ И ПРОДАВАМЕ ЕФЕКТИВНИ И ПЕРСОНАЛНО СЪОБРАЗЕНИ РАБОТЕЩИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ


ОГЛЕД НА ПОМЕЩЕНИЕТО НА МЯСТО

Огледът представлява предварително физическо посещение на обекта от специалист на ЕН ПОУЛ. Нашите колеги ще отговорят на всички ваши въпроси и ще дадат най-точно решение спрямо вашите желания, нужди, бюджет и изисквания на сградата. Огледът е препоръчителен при помещения, които излизат от общоприетите строителни форми и стандарти. Огледът включва:

ЗАБЕЛЕЖКА

Огледът на място има за цел да предостави достатъчна информация на професионалистите от нашия екип за да успеят правилно да ви насочат към нужната отоплителна или охладителна мощ в kW, която реално ви е нужна за да успеете ефективно да темперирате помещението. При консултация и оглед, предлаганите термопомпени агрегати тип въздух-въздух (т.нар. климатици) се предлагат и изчисляват в kW спрямо нуждите на помещението, като се взима под внимание диапазонът на отдавана мощност.

УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД:

Огледът е напълно безплатен при закупуването на климатична сплит или мулти сплит система. Предварителното посещение от специалист на ЕН ПОУЛ се заплаща отделно и е в размер на *30лв., като при закупуването на климатична система от ЕН ПОУЛ, сумата се приспада от стойността на покупката.
*При посещение на обект извън рамките на града се заплаща допълнително 0.50лв./км. от А до Б и обратно, като стойността не се приспада от финалната покупка.ОГЛЕД - ТЕРМОПОМПИ И ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

За всички инженерингови решения предлагани от ЕН ПОУЛ, изискваме задължителен оглед от клиентите ни. По този начин, нашите колеги ще могат най-адекватно да преценят какви са реалните нужди за отопление и охлаждане на даденото помещение. Огледът включва и се изисква:

ЗАБЕЛЕЖКА

Огледът на място има за цел да запознае както техническото лице, което евентуално ще съблюдава изпълнението на проекта, така и търговския ни представител с нуждите на обекта. Ние имаме за цел да представим финансово рентабилни решения, които да имат реално техническо покритие в кратък и дългосрочен план. Нашите специалисти ще разяснят разликите и ще представят реалните възможности за реализирането на вашето задание.
Огледът не е свързан с изграждането на ОВК проект, а е първа стъпка към опознаването на техническото задание. За повече информация относно изграждане на ОВК проекти прочетете тук.

УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД:

Огледът е безплатен при закупуването на предлаганата от нас техника, като при предварителното посещение се заплащат *100лв., които се приспадат при покупката.
*При посещение на обект извън рамките на града се заплаща допълнително 0.50лв./км. от А до Б и обратно, като стойността не се приспада от финалната покупка.

ОГЛЕД – ХЛАДИЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СУШИЛНИ И ОБОРУДВАНЕ

За въпроси относно изграждането на хладилни камери, централи и доставката на хладилни агрегати, се изисква задължителен оглед за да се направи съгласуване с нуждите за които трябва да бъде изградено съоръжението. Нашите колеги имат за цел да предвидят и да направят предложение, което да отговаря на нуждите ви и на възможностите за техническо изпълнение. За целта е важно да може да предоставите информация относно:

УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД:

Огледът е безплатен при закупуването на предлаганата от нас техника, като при предварителното посещение се заплащат *100лв., които се приспадат при покупката.
*При посещение на обект извън рамките на града се заплаща допълнително 0.50лв./км. от А до Б и обратно, като стойността не се приспада от финалната покупка.